Minął termin wzięcia udziału w ankiecie Fruit and vegetable consumption among Polish migrants